سیاسی - 2 روز ago

رضا پهلوی: اعدام نوید افکار برای ایجاد سرکوب اعتراضات با ایجاد وحشت

رضا پهلوی ، فرزند شاه فقید ایران ، گفت که اعدام نوید افکار برای ایجاد سرکوب اعتراضات با ایجاد وحشت است.
وی از جامعه بین الملل خواست به جای تعامل با رژیم ایران در اعتراضات آینده در کنار ملت ایران باشند.

پهلوی در طی مقاله ای در وال استریت ژورنال در مورد اعدام نید افکار نوشت: “یک اتفاق نظر وجود دارد که نید من ایده فقط قربانی یک عمل ناعادلانه قضایی نبود ، بلکه قتل عمدی او با هدف ایجاد ایجاد سرکوب اعتراضات با ایجاد وحشت بود.”

وی افزود: رژیم با اعدام نوید افکاری پیام دقیقی به مردم ایران ارسال کرد: اگر مخالفت کنید ما فارغ از هویت شما را می کشیم.

رضا پهلوی تأکید کرد که “مقامات جمهوری اسلامی نمایندگان قانونی مردمی نیستند که علیه آنها ظلم و جنایت صورت می گیرد.”
وقت آن رسیده است که رهبران جهان آزاد این را درک کنند و در عوض برای گفتگو و مشارکت به مردم ایران متوسل شوند. “

و پهلوی در پایان مقاله نوشت: به ازای هر نیازی که رژیم اجرا می کند ، ده ها ایرانی دیگر به مبارزه برای آزادی و دموکراسی می پیوندند.
وقتی مردم ایران دوباره خواستار پایان جمهوری اسلامی به خیابان ها می شوند ، جهان آزاد باید در کنار آنها باشد.