حقايق - 4 روز ago

هشدار درباره سکونت کودکان کار در گودهای زباله حاشیه‌

مونیکا نادی ، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران ، گفت که کودکان کار در حومه شهرها در یک زباله دانی به نام “گود” زندگی می کنند.

مونیکا نادی چهارشنبه گذشته گفت: “بچه ها به زباله دان می روند و در آنجا در شرایط بسیار سخت و عجیب زندگی می کنند.”

او ضمن انتقاد از عدم توجه به گودها گفت:‌ «این‌که ما کودکان زباله‌گرد را از سطح شهر جمع کنیم، اما به گودها توجهی نکنیم و نظارتی بر آن‌ها نداشته باشیم، طبیعتا نمی‌تواند نظارت کارآمد بر کودکان زباله‌گرد را به وجود بیاورد.»

این فعال غیرنظامی جمع آوری زباله ها را وسیله تأمین هزینه های زندگی این کودکان دانست و گفت: علت این امر “فقر و مشکلات معیشتی” است.

علاوه بر این ، نادی با بیان اینکه پدیده کار کودکان علی رغم وعده مسئولان به جمع آوری زباله ادامه خواهد داد ، گفت: خدمات حمایتی و اجتماعی به آنها ارائه نمی شود و پیمانکاران کار کودکان را تحمل می کنند.

یکی از اعضای کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان “خشونت علیه کودکان کارگر” را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد.

پیش از این ، محمدرضا گوادی یاکنه ، معاون شهردار تهران ، “شکست” اقدامات مبارزه با این کودکان را تأیید کرده بود.

مونیکا نادی همچنین به افزایش تعداد این کودکان اشاره کرد و گفت ، طبق آمار غیررسمی ، تعداد کودکان کار در کشور بین ۱۵ هزار تا ۷ میلیون نفر است.