حقوق بشر - 5 روز ago

سازمان حقوق بشر ایران : اعدام نوید افکاری یک “عمل مجرمانه” است

سازمان حقوق بشر ایران اعدام نوید افکاری را “عمل مجرمانه” توصیف کرد.
این سازمان خواستار پاسخ شدید جامعه جهانی برای محکوم کردن این عمل شد.

محمود امیری مقدم ، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ، دیروز ، شنبه ، گفت که “اعدام ناید افکاری طبق قوانین بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی جرم است”.

وی افزود مسئولیت این جنایت بیش از دیگران به عهده رهبر جمهوری اسلامی ، علی خامنه ای و رئیس دادگستری ابراهیم رئیسی است.

امیری مقدم بر ضرورت پاسخگویی قاضی صادر کننده حکم تأکید کرد.
علاوه بر جلادان ناوید ، و همه کسانی که در ارتکاب این جنایت دست داشتند ، همراه با صدا و سیمای ایران ، به دلیل پخش یک سناریوی نادرست. “

دادگاه نوید افکاری را که پس از اعتراضات آگوست 2018 در شیراز ، جنوب ایران دستگیر شد ، به قتل حسین ترکمان ، نگهبان بخش آب شیراز متهم کرد.

به گفته حسن یونسی ، وکیل نید افکاری ، تنها سندی که دادگاه در جلب اتهام نید افکاری برای قتل به آن اعتماد کرد ، اعترافات وی بود. در حالی که نوید اعلام کرده بود که این اعترافات را تحت شکنجه از وی گرفته اند.

علاوه بر این ، سازمان حقوق بشر ایران ، پیش از این ، برخی از اسناد شکنجه را منتشر و از جامعه جهانی خواسته بود تا برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام علیه نید افکار تلاش کند.