موزیک - 3 هفته ago

افتتاح سه هنرستان هنرهای زیبا و موسیقی

با افتتاح سه هنرستان موسیقی جدید در سال ۹۹ ، تعداد هنرستان هنرهای زیبا و موسیقی در کشور به ۴۴ نفر افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علی اکبر صفی پور ، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش هنر ، گفت: “سه مدرسه هنری در استان های مختلف افتتاح شده است و هنرستان ها به ۴۴ آموزشگاه هنری رسیده است.”

موسسه هنرهای زیبا برای دختران ایلام ، موسسه هنرهای زیبا برای پسران بروگر در استان لرستان و موسسه هنرهای زیبا برای دختران در بیرجند ، خراسان جنوبی سال گذشته فعالیت خود را آغاز کردند.

وی گفت: هنرستان هنرهای زیبا و موسیقی در کشور ما سابقه طولانی دارند و از مراکز مهم و معتبر آموزش هنری هستند و توسعه کمی و کیفی این هنرستان ها با توجه به نیاز استانها در دستور کار است.

سال گذشته این هنرستان ها با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان های ایلام ، لرستان و خراسان جنوبی و آموزش و پرورش در این سه استان افتتاح شد.

موسسه ایلام در حال حاضر در رشته های نمایش ، موسیقی و نقاشی ایران ، موسسه پسران برجارد در رشته های نقاشی ، نمایش و موسیقی و موسسه برگند در زمینه های سینما ، نقاشی و نمایش تدریس می کنند که تعداد آنها به تدریج در حال افزایش است.