کتاب الکترونیکی - آگوست 17, 2020

کتاب واگویه‌های سه‌تار منتشر شد

کتاب واگویه‌های مجموعه ای از قطعات و تمرین های ارش احمدی است.
این کتاب فناوری های جدید سه‌تار را به دانشجویانی معرفی می کند که حداقل یک دوره مقدماتی را گذرانده اند.
تکنیک هایی که در سالهای اخیر شنیده می شود بیشتر در موسیقی نوازندگان معاصر و کمتر در قالب آموزش است.
هدف اصلی کتاب این است که این توانایی های اجرایی برای دانش آموزان ملموس شود.

کتاب واگویه‌های  سه بخش دارد که، در بخش اول و مقدمه به توضیح نکات و نشانه‌ها پرداخته شده، در بخش دوم ۱۱ تمرین آمده و در بخش سوم و پایانی ۱۱ قطعه برای نواختن، ثبت شده است.

این کتاب در ۶۴ صفحه، توسط انتشارات عارف به چاپ رسیده است.

آرش احمدی‌نسب، متولد مرداد ماه ۱۳۵۵ در تهران، و فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهران با مدرک موسیقی ایرانی ، شروع به نواختن ساتار در سیزده سالگی با محمد فیروزی کرد.
و برای مدت زمانی با حضور استاد محمد رضا لطفی و حسینعلی زاده از این فرصت استفاده کرد.

وی رشته های خود را با فروخ مزاری ، فریبرز عزیزی ، محمدرضا ابراهیمی و بهروز همتی ادامه داد و تحصیلات خود را در زمینه موسیقی در دانشگاه هنر به پایان رساند.

کتاب «واگویه»، قطعات و تمرین‌هایی برای هنرجویان و نوازندگان سه تار، منتشر شد.