حقايق - آگوست 10, 2020

روزنامه “جهان صنعت” توقیف شد

روزنامه “جهان صنعت” پس از انتشار مقاله ای درباره سرکوب عمدی آمار کرونا در ایران توسط هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع اعلام شد.

این روزنامه در گزارشی با عنوان “به آمار دولت اعتماد نکنید” مصاحبه ای را با یکی از اعضای فرماندهی ملی کرونا منتشر کرد.

براساس این منابع ، “جهان صنعت” پس از انتشار مقاله ای در مورد “پنهان کردن آگاهانه آماری ويروس کرونا در ایران” توسط سازمان نظارت بر مطبوعات ممنوع شد.

محمد ردا سعدی ، سردبیر روزنامه جهان ، امروز (شنبه) در نشستی با اداره كنترل مطبوعات این خبر را اعلام كرد.

در این جلسه یکی از اعضای پارلمان حضور داشت که هنوز منصوب نشده است.
در مصاحبه ای در شماره دیروز ، روزنامه جهان صنعت به طور موقت ممنوع اعلام شد.

آل سعدی اضافه کرد: “تاکنون حکم کتبی دریافت نکرده ام و این حکم فقط از طریق دبیرخانه هیئت نظارت به صورت شفاهی صادر شده است.”

این روزنامه در گزارشی با عنوان “ما به آمارهای دولتی اعتماد نداریم” مصاحبه ای با محمدرضا محبوفر ، عضو فرماندهی ملی کرونا ، درباره مهندسی آمار کرونا در ایران منتشر کرد. آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت نادرست تلقی شده است.

جهان صنعت یکی روزنامه با رویکردی تحلیلی است و بیشتر در زمینه اقتصاد فعال است.
این روزنامه از سال ۱۳۸۳ منتشر شده است.