موزیک - آگوست 10, 2020

اولین کالج موسیقی فیلم افتتاح می‌شود

اولین کالج موسیقی فیلم در قالب چندین کارگاه و دوره آموزشی با نمای کلی از تاریخچه صنعت موسیقی موشن فیلم افتتاح می شود.

نادا الریحانی ، مدیر روابط عمومی مرکز کوشا ، ضمن اعلام این خبر گفت: اين کالج موسیقی از ۲۳ مرداد یک جلسه سه ماهه برای موقعیت های موسیقی در این فیلم برگزار می کند.

شاهزاده حسن ندی عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه آموزش و پرورش خواهد بود.

وی افزود: این دوره پس از بررسی مختصر مفاهیم و اصطلاحات موسیقی و سینما و نگاه مختصر به تاریخ موسیقی سینمایی ، برای توصیف و توضیح عملکردهای موسیقی در فیلم ، با توزیع نمونه هایی از تاریخ سینما است.

با توزیع نمونه هایی از تاریخ سینما ، بیش از یکصد و پنجاه فیلم کوتاه و انیمیشن با اضافه کردن و توضیح عملکردهای موسیقی در این فیلم آغاز می شود.

این دوره ترم که پیش نیاز دوره های آینده کالج موسیقی فیلم محسوب می شود ، به صورت نیمه توانایی و با در نظر گرفتن نکات بهداشتی برگزار می شود.