حقايق - آگوست 9, 2020

رونمایی از ایران چک جدید ۱۰۰ هزار تومانی

عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی ایران ، اسکناس جدیدی به ارزش ۱۰۰ هزار تومان را فاش کرد ، با دانستن اینکه پیش بینی می شود چهار صفر از پول ایران حذف شود. عبدالناصر همتی گفت: رنگ 4 صفر اسکناس جدید محو شده است.

نکته قابل توجه این است که پیش از این اسکناس با ارزش 50 هزار تومان از رنگ 4 صفر چاپ می شد که از این تعداد نیز محو می شود.

لازم به ذکر است پروژه حذف 4 صفر از پول ملی ایران هنوز به قانونی تبدیل نشده است.

با حذف چهار صفر از پول ملی، «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند و بر اساس لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هرتومان معادل ۱۰٫۰۰۰ریال واَضعاف آن «قران» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰۰ قران می شود.

نمایندگان مجلس قبلی ، در آخرین روزهای پایان دوره پارلمان خود ، درباره “پیش نویس اصلاحیه قانون پولی و بانکی در کشور” موافقت کرده بودند که طی سه سال آینده پول ایران پس از حذف 4 صفر از آن به “تومان” تغییر یابد.

اما شورای نگهبان تصمیم مذکور را مبهم اعلام کرده است. مجلس جدید هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است.

همان‌طور که در ظاهر ایران‌چک‌های جدید ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان پیداست، بانک مرکزی ۴ صفر را کمرنگ کرده و با برجسته کردن ۵۰ و ۱۰۰ عملاً “تومان” را در این اسکناس‌ها زنده کرده است.