سیاسی - 1 هفته ago

ایران: جمشید شارمهد رهبر گروه تندر را دستگیر کرده است

محمود علوی ، وزیر اطلاعات ایران گفت: جمشید شارمهد ، رهبر گروه تندر ، “در داخل ایران” به وزارت اطلاعات تحویل داده شده است.
در حالی که این روزنامه “جوان” از سپاه پاسداران ایران خبر داد که شهرام ، در تاجیکستان دستگیر شده است.

محمود علوی ادعا كرد كه سرویسهای امنیتی آمریكا و اسرائیل بدون ذکر جزئیات یا زمان بازداشت وی ، جمشید شارمهد را به عنوان “پوشش امنیتی” ارائه می دهند.

از سوی دیگر ، روزنامه “جو” در گزارشی که در شماره خود که امروز منتشر شده است ، منتشر کرده ، گفته است که شهرامد در 31 ژوئیه در تاجیکستان دستگیر شد.

گزارش سپاه پاسداران ایران حاکی از آن است که جمشید شرماهاد توسط نیروهای امنیتی ربوده شده است.
یا اینکه دولت تاجیکستان در واگذاری وی به اطلاعات ایرانی همکاری داشته است.

وزارت اطلاعات ایران از طرف خود دیروز ، شنبه ، در بیانیه ای اعلام کرد که رهبر گروه “تندر” را پس از “یک عملیات پیچیده” دستگیر کرده است.

در بیانیه صادر شده توسط وزارت اطلاعات ، چگونگی دستگیری آقای شرهید ذکر نشده است.

وزیر اطلاعات در ایران همچنین گزارش داده است که جمشید شمرماد “موضع خود را به عنوان قرار گرفتن در رده ششم اف بی آی تعریف کرده است” ، اما وی تحت نظارت “اطلاعاتی” در ایران قرار گرفت و دستگیر شد.

در موارد مشابه ، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات 4 کشور خارجی را متهم به حمایت از متهم کردند ، بدون ارائه مدرک و اکثر این اتهامات توسط این کشورها رد شد.