سیاسی - 2 هفته ago

پروژه مخفی ایران برای تولید پودر آلومینیوم برای موشک

پروژه مخفی ایران برای تولید پودر آلومینیوم برای موشک

رویترز روز چهارشنبه 25 ژوئیه 1999 در گزارشی ویژه با عنوان “از داخل پروژه مخفی ایران برای تولید پودر آلومینیوم برای موشک” در مورد فعالیت های برنامه موشکی رژیم ایران نوشت.

رژیم ایران برای استفاده در برنامه موشکی خود روی یک برنامه بزرگ تولید پودر آلومینیوم کار می کند.

یک مقام سابق رژیم ایران به رویترز گفت که امکانات پاسداران انقلاب اسلامی که در برنامه موشکی ایران استفاده می شود در یک مخفیگاه در نزدیکی شهر گاگمر (شمال خراسان) واقع شده است.

امیر مقدم مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرائی ریاست جمهوری اسلامی ایران، به رویترز گفته است دو بار از این تأسیسات ویژه و پروژه مخفی ایران دیدار کرده و برای آخرین بار در سال ۲۰۱۸ که از آن دیدار کرده بود.

آقای امیر مقدم گفت که ایران از پنج سال پیش تولید پودر آلومینیوم برای استفاده موشکی را آغاز کرد.

تولید پودر آلومینیوم ایرانی برای استفاده موشکی به تصویب رسیده است که هنوز گزارشی در دست نیست.
این امر به دلیل تحریم های بین المللی با هدف جلوگیری از تلاش کشور برای دستیابی به فناوری پیشرفته تسلیحات است. ایالات متحده و متحدانش توانایی های موشکی ایران را تهدیدی برای منطقه و جهان می دانند.