سیاسی - 3 هفته ago

دغدغه‌هایی برای«حکمرانی فضای مجازی»

دغدغه‌هایی برای«حکمرانی فضای مجازی»

نمایندگان مجلس یازدهم ضمن طرح دغدغه‌ها و مطالبات خود درباره «حکمرانی فضای مجازی»، آذری جهرمی را از بهارستان به سمت ساختمان خیابان شریعتی بدرقه کردند.

سرانجام، نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم ضمن طرح دغدغه‌ها و مطالبات خود درباره «حکمرانی فضای مجازی»، آذری جهرمی را از بهارستان به سمت ساختمان خیابان شریعتی بدرقه کردند.

بیش از 200 نماینده مجلس در پارلمان ایران از کاهش حمایت دولت ایران و عدم تأمین بودجه ارزی برای بیگانگان انتقاد کردند.
و این امر “تأثیر منفی بر تبلیغات بین المللی” و “تضعیف مسیر فرهنگی جهانی” رژیم ایران به جای گذاشت.

آژانسهای ایرانی گفتند: بیانیه امضا شده توسط 202 قانونگذار مبنی بر اعمال محدودیت در کانال های خارجی ، در پایان جلسه امروز توسط روح الله مفتیکار آزاد یکی از اعضای ریاست مجلس ، خوانده شد.

این بیانیه با بیان این جمله آغاز می شود: “در حالی که تحولات بسیار مهم در مجاورت محله ، منطقه و جهان نیاز به دو برابر شدن حضور رسانه ای جمهوری اسلامی دارد ، سکوهای خارجی ایران به دلیل عدم تخصیص بودجه به ارز خارجی با مشکلات و محدودیت های جدی روبرو هستند.”

قانونگذاران که این بیانیه را امضا کردند ، خواستار اختصاص بودجه به ارز خارجی به رسانه ها شدند که آنها آن را “میهن پرستی” توصیف کردند.همچنین از کاهش بودجه آن کانال ها به یک سوم در شش سال گذشته سؤال کردند.

در این بیانیه آمده است: “چرا تعادل ارزی برای رادیو و تلویزیون که حداقل 5 ماه پیش پرداخت می شد به تأخیر می افتد؟”
علاوه بر این ، “تأثیر منفی آن بر تبلیغات خارجی جمهوری اسلامی قابل توجه است ، علاوه بر بی اعتبار کردن کشور ، که منجر به فلج فعالیت های بین المللی رسانه های رسمی بین المللی”.