فرهنگ و هنر - 4 هفته ago

پرکارترین بهار ۹۹ پویانمایی ایران امسال رقم خورد

پرکارترین بهار ۹۹ پویانمایی ایران امسال رقم خورد

رئیس مرکز انیمیشن صبا ، بهار ۹۹ را یکی از شلوغ ترین چشمه های انیمیشن نسبت به سالهای گذشته توصیف کرد.
وی گفت: اما اما در سالهای گذشته کار انیمیشن تابستانی از اواسط ماه مه آغاز شد.
اما امسال تولیدکنندگان میدانی کار خود را از ۵ فروردین آغاز کردند و اکثر برنامه ها برای مشخص شدن اجرا شده اند.

کنفرانس مطبوعاتی مرکز پویانمایی صبا در مورد توصیف برنامه های جدید انیمیشن در تابستان بهار ۹۹ بود.
با حضور محمد رحیم لیوانی ، مدیر مرکز انیمیشن صبا ، امیر سرکیس ، مدیر سندیکای تولیدکنندگان انیمیشن ایران ، صالحی ، مشاور معاون مدیر مرکز تولید و فناوری سیما بود.
کنفرانس مطبوعاتی در سالن کنفرانس ساختمان سیما برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ، لیوانی (رئیس مرکز پویانمایی صبا) از رسانه ها تشکر کرد.

وی توضیح داد: برای تغییر ذائقه مردم ایران برای انیمیشن وارداتی ، برای تقویت انیمیشن محلی به حمایت همه جانبه رسانه ها نیاز داریم.

وی افزود: تولید انیمیشن تولیدی با ارزش افزوده بسیار بالا است که با تلاش و دانش جوانان ایرانی ساخته شده است.

لیوانی در اشاره به تولیدات جدید پویانمایی برای تابستان امسال گفت: نزدیک به ۳۱۰۰ دقیقه برنامه جدید در قالب ۱۶ عنوان مجموعه پویانمایی جدید تابستان از شبکه‌های مختلف پخش می‌شود.

همچنین برنامه جدیدی با نام قاصدک‌ها (که مربوط به خردسالان است) را داریم که حدود ۳۱۲ قسمت است.
و مجموعه اول آن که ۵۲ قسمتی است، در تابستان پخش می‌شود. مجموعۀ جدید مهدکودک حیوانات در ۱۳ قسمتِ ۷ دقیقه‌ای هم برای تابستان امسال پخش خواهد شد.

وی افزود: این انیمیشن چاهی نفتی است که هنوز نتوانسته ایم به درستی از آن بهره برداری کنیم. امیدوارم هرگز بحران نباشد ، اما انیمیشن نشان داده است که در بحرانها چقدر مؤثر است.