پدیده فروش نوزادان در خراسان ایران با فقر تشدید می شود

پدیده فروش نوزادان در خراسان ایران با فقر تشدید می شود

غلامحسین حقدادی ، معاون رئیس سازمان بهزیستی در استان خراسان رضوی ، شمال شرقی ایران ، ازانتشار شديد پدیده “خرید و فروش نوزاد و کودک” خبر داد.

وی گفت: دادگاه فقط بیش از 200 کودک تازه متولد شده که زودتر فروخته شده بودند ، فقط در استان خراسان به بهزیستی تحویل داده است.

غلامحسین حقدادی اظهار داشت: واسطه گری ها نوزادانی را که در مجاورت بیمارستان ها هستند از خانواده هایی که نمی توانند از فرزندان خود حمایت مالی کنند ، نوزادان خریداری می کنند.

حقدادی گفت: فقر شدید یکی از دلایل اصلی این پدیده است.

غلامحسین حقدادی گفت “خانواده هایی که فرزندان خود را به فروش می رسانند ، خانواده هایی هستند که نمی توانند از نظر مالی از آنها مراقبت کنند ، که از فقر شدید مالی رنج می برند ، یا سهواً فرزندان به دنیا آورده اند.”

با اشاره به موارد بسیاری از “پذیرش غیرقانونی” در دادگاههای استان اظهار داشت: افرادی که فرزندان می خرند و می فروشند ، صلاحیت لازم برای فرزندخوانی را ندارند و به همین دلیل این اقدامات را انجام می دهند.

از سوی دیگر، حبیب الله مسعودی فرید ، معاون رئیس سازمان رفاه اجتماعی در ایران از افزایش پرونده های تصویب قانونی خبر داد.
وی گفت: هر ساله 2000 کودک فرزندپروری می شوند.

مسعودی افزود: هر سال 1700 کودک در فرزندخواندگی دائمی قرار می گیرند.
و نيز 300 کودک نیز در بازداشت موقت نگهداری می شوند.