اجرای ۲۲ پروژه مشترک بین محققان ایرانی و ترک

اجرای ۲۲ پروژه مشترک بین محققان ایرانی و ترک

پژوهشگران ایرانی و ترکیه‌ای ۲۲ پروژه مشترک را با توافق مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کارگروه همکاری‌های علمی ایران و ترکیه در سازمان پژوهش و فناوری این کشور (توبیتاک) انجام می‌دهند.

اين طرح های پژوهشی مشترک ایران و ترکیه در چارچوب برنامه TUBITAK-MSRT Joint Call ۲۰۲۰ در تیرماه ۹۸ و اختصاص مهلت پنج ماهه بود.

این منجر به 164 پروژه تحقیقاتی مشترک بین محققان ایرانی و ترک شد.
داوری فنی و علمی از طریق سیستم های ویژه بارگیری و داوری تکمیل شد.

داوری علمی پروژه ها در کشور با دعوت از اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور صورت گرفته است.
و برای هر پروژه دو قاضی برگزیده تعیین شدند.

بودجه اختصاص داده شده برای طرح‌های منتخب برای محقق ترکیه و برای محقق ایرانی ۴۰۰ میلیون ریال است.

22 پروژه مشترک بین محققان ایرانی و ترک با تصمیم مشترک مرکز همکاری علمی و بین المللی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و توبیتاک انتخاب شد.

لیست پروژه های منتخب در وب سایت مرکز همکاری های علمی و بین المللی در وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.
اسامی محققان ، عناوین پروژه و نام دانشگاه های مرتبط نیز در همین وب سایت اعلام شده است.

بودجه اختصاص داده شده برای طرح‌های منتخب از طرف توبیتاک برای محقق ترکیه‌ای مبلغ ۱۰۰ هزار لیره.
و از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای محقق ایرانی ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.