کشته شدن ۳۰۳۶ فرد در سراسر ایران به دلیل ابتلا به کرونا


این گزارش در مورد آمار کرونا موثق است و هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران موارد رسمی ، اصلی کرونا را به طور درست اعلام نمی کند

بر اساس آماری که از اظهارات پراکنده مقام‌ های رسمی و محلی و مراجع وزارت بهداشت جمع‌ آوری کرده شده است

تاکنون ۵۹۱۲۰ نفر به دلیل که علائم بیماری کرونا دارند در ۳۱ شهر ایران بستری شده یا تحت نظر پزشکان قرار گرفته‌ اند.

شیوع ویروس کرونا در ۳۱ استان ایران تلفات جانی و مالی بر جا گذاشته است و رو به افزایش میباشد که دولت جمهوری ایران از جلو گیری این ویروس با وجودیکه اقدام نموده اما رو به افزایش است