بسته شدن مرز عراق با ایران به دليل شيوع «کرونا» در قم شدند

به دنبال شیوع ویروس «کرونا» در ایران و انتشار خبر وفات دو تن در شهر قم ،بر اساس همین گزارش یک زن ۳۵ ساله نیز در بیمارستان امام رضای قم بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته و تعداد کل قربانیان در این شهر تاکنون به ۹ تن رسیده است.

توسط رسانه‌های ایران، فعالان عراقی شامگاه چهارشنبه و روز پنجشنبه 20 فوریه با راه‌اندازی هشتگی با نام «مرزها را با ایران ببندید» در شبکه‌های اجتماعی، خواستار بسته شدن مرز کشورشان با ایران شدند.

تعداد زیادی از عراقی‌ها پس ساعاتی به هشتگ «مرزها را با ایران ببندید» پیوسته و از مقامات این کشور خواستند که مرز کشورشان با ایران را ببندند.

مردم ايران از بسته شدن مرزهای با همه‌ کشور های میترسند.

بعد از اينكه آمار کشته شدگان کرونا در قم به ۹ تن رسید، وخواستار فعالان عراقی شامگاه چهارشنبه و روز پنجشنبه 20 فوریه با راه‌اندازی هشتگی با نام «مرزها را با ایران ببندید» در شبکه‌های اجتماعی، بسته شدن مرز کشورشان با ایران شدند.

مردم ايران از بسته شدن مرزهای با همه‌ کشور های میترسند، وهمچمین خواستار های در داخل کشور به دقت رعایت کردند وتا حد امکان از خانه خارج نشوید.