اجتماعى - حقوق بشر - ژانویه 19, 2020

نرخ بیکاری در آذربایجان غربی

آذربایجان غربی بیش از ۶۲ هزار فارغ التحصیل بیکار دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: ۶۲هزار و ۵۱۷نفر فارغ التحصیل بیکار در استان وجود دارد.

رضا نقی زاده با اشاره به آمار بیکاری و فارغ التحصیلان بیکار در استان افزود: کل جمعیت فارغ التحصیل استان ۴۳۲هزارو ۵۳نفراست که از این تعداد  ۶۲هزارو ۵۱۷نفر بیکار هستند.


نقی زاده با بیان این که از کل جمعیت فارغ التحصیل استان تعداد ۲۰۹هزارو ۲۶۹نفر شاغل هستند، تصریح کرد:  نرخ بیکاری جمعیت جوان و فارغ التحصیل در کشور ۱۸.۳درصد است که متاسفانه این نرخ در استان ۲۳درصد بوده که وضعیت منفی و آمار بیکاری بیشتر از سایر استان های کشور است.

وی ادامه داد: “نرخ بیکاری جمعیت جوان و فارغ‌التحصیل در کشور ۱۸.۳درصد است که متاسفانه این نرخ در استان ۲۳درصد بوده که وضعیت منفی و آمار بیکاری بیشتر از سایر استان‌های کشور است”.

بالاترین نرخ بیکاری در آذربایجان غربی

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در سال گذشته در کل کشور در بین تمامی گروه ها ۱.۱درصد کاهش یافته است، گفت: “متاسفانه این رقم در آذربایجان غربی با افزایش ۳دهم درصدی روبرو بوده است”.


طبق اعلام مرکز آمار ايران بالاترین نرخ بیکاری در آذربایجان غربی مربوط به شهرستان سردشت با ۲۳ درصد و کمترین نرخ بیکاری در شهرستان ماکو با نرخ ۶.۱ است.

دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در آذربایجان غربی


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی اظهار کرد: دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در بین تمام گروه های سنی و به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان مهاجرت پذیر بودن استان از نظر دانشجو و زندگی است که باعث افزایش آمارها شده است.

نقی زاده بيان كرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران بالاترین نرخ بیکاری در آذربایجان غربی مربوط به شهرستان سردشت  با ۲۳درصد و کمترین نرخ بیکاری در شهرستان ماکو با نرخ ۶.۱ است

نقی زاده با اشاره به اینکه آذربایجان غربی یک استان کشاورزی است و بیشتر اشتغال این استان در این حوزه است،

افزود: اشتغال در استان ماهیت فصلی دارد و طبیعتا در فصول سال با کاهش یا افزایش اشتغال روبرو هستیم ولی این دلیل براین نیست که اشتغال پایدار در استان وجود ندارد