جزئیات تکان دهنده در مورد کشته شدن یک معترض در کرمانشاه

برهان منصورنیا یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر ایران است با داستانی غم‌انگیز؛ دانشجوی دکترای دامپزشکی که روز ۲۵ آبان ‌ماه ۹۸ در کرمانشاه نیروهای یگان ویژه او را از پشت هدف گلوله جنگی قرار می‌دهند، اما زنده می‌ماند و به مدت ۳۴ ساعت با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند تا عاقبت جانش در وضعیتی عجیب ‌سرد و خاموش می‌شود و پیکر تکه‌وپاره‌اش را تحویل خانواده‌اش می‌دهند.

در ابتدا توضیح بدهید که ماجرای روز واقعه و کشته شدنش از کجا آغاز شد؟

برهان این اواخر خدمت سربازی را داشت در کرمانشاه می‌گذراند، در واقع نیروی انتظامی و ۲۴ساعت سر پست بود و ۲۴ساعت خانه. روز واقعه که همان روز ۲۵ آبان است، ساعت ۸ صبح از سر پست برگشته بود و خانه بود.

آن روز تا جایی که من با ایشان در ارتباط بودم و خبر داشتم، تا ساعت سه، چهار استراحت کردند و همان موقع به من خبر دادند که قرار است بروند بیرون و از خانه برادرشان که در محله دولت‌آباد سکونت داشتند، می‌روند بیرون، به این بهانه که می‌خواهند بروند آرایشگاه و به یکی از دوستان‌شان سر بزنند. ولی چیزی که به من گفتند، حول‌و‌حوش ساعت ۴، از خانه می‌زنند بیرون به این خاطر که ببینند وضعیت چه طور است و در واقع به جمعیت و مردم بپیوندند.

آن روز روزی بود که شهر شلوغ بود و دولت‌آباد موقعیت شلوغی داشت و جمعیت زیادی آن جا بودند. برهان به جمعیت می‌پیوندد در اعتراضات؟


بله، همان موقع که ایشان می‌روند بیرون، تقریباً حول و حوش ساعت ۵:۳۰ تا ۶ این اتفاق می‌افتد و در پیاده‌رو بلوار اصلی دولت‌آباد که محله‌ای است داخل کرمانشاه، داشتند می‌رفتند و یکهو می‌بینند که جمعیت زیادی دارند می‌آیند به سمتش.

بعد نگاه می‌کند می‌بیند پلیس‌های نیروی انتظامی و یگان ویژه به صورت گازانبری دارند مردم را هدایت می‌کنند به یک سمت. می‌ترسد و در آن جمعیت در واقع گیر می‌کند و در بازه همان ساعتی که عرض کردم خدمت‌تان، از سمت پلیس‌های یگان ویژه که یک طرف جریان بوده‌اند، تیر می‌خورد آن ساعت.

خیلی کوتاه اگر درباره خودِ برهان بگویید، درباره روحیه‌اش، رفتارش، اخلاقش و این‌که چه جور شخصی بود در طول دوران کوتاه حیاتش؟


در این چندسالی که من برهان را می‌شناختم، در واقع در دانشگاه ارومیه با هم آشنا شدیم، طبق شناختی که من از او داشتم، آدمی بود به‌شدت دغدغه‌مند. آدمی بود که دغدغه جامعه داشت، دغدغه انسانیت داشت، دغدغه محیط زیست داشت. آدمی بود اهل مطالعه.