حقوق بشر - نوامبر 30, 2019

«آلودگی هوا» مدارس و دانشگاه های تهران را تعطیل می کند

مقامات ایرانی روز جمعه به دلیل میزان بالای آلودگی هوا ، همه مهدکودک ها ، مدارس و دانشگاه ها را بستند…

محمد تقی زاده ، معاون استاندار تهران گفت: کمیته ویژه این تصمیم را روزها پس از افزایش سطح آلودگی هوا که انتظار می رود روند آن بدتر شود ، شنبه ، اولین روز کاری هفته در ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، همه فعالیت های ورزشی لغو شده است و مسئولان از شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان خواسته اند که از خروج غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

تهران از اواسط ماه نوامبر میزان خطرناک آلودگی و دود را ثبت کرده است. صبح جمعه ، آفتاب به سختی به دلیل مه وجود داشت که شهر را فرا گرفته بود ، به سختی دیده می شد.

براساس گزارش های تخصصی زیست محیطی ، هوا در تهران از بالاترین سطح جهان است.