بازی - نوامبر 13, 2019

شهریاری سرپرست کمیته پاراتیراندازی با کمان شد

شهریاری با حکم شعبانی‌بهار به عنوان سرپرست کمیته پارا تیراندازی با کمان انتخاب شد….

محبوبه شهریاری با حکم غلامرضا شعبانی بهار به عنوان سرپرست کمیته پارا تیراندازی با کمان انتخاب شد.

در حکم وی آمده است: 

نظر به سوابق گذشته و ارزنده سرکار عالی در حیطه تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست کمیته پاراتیراندازی با کمان” منصوب می‌شوید. امید استبا استعانت از خداوند متعال و ضمن بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های موجود نسبت به راه‌اندازی این کمیته و ارتقاء سطح آموزشی، قهرمانی و همگانی کردن این رشته در بین معلولین، موفق و موید باشید. توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت خواستارم.