حمایت شهرهای مختلف ایران از مردم لردگان

شهرهای مختلف کشور به دنبال قیام مردم و جوانان لردگان و در پی اهانت وزیر بهداشت و درمان حاکمیت آخوندی به مردم غیور لردگان ، مردم و جوانان دلیر شهرهای اصفهان ، کازرون ، مسجد سلیمان و ارومیه در حمایت مردم و جوانان لردگان برخاستند.

پس ازظهر روز شنبه ۱۳مهرماه ، براساس فراخوان قبلی ، ده‌ها تن از مردم در سی و سه پل اصفهان در حمایت از مردم و جوانان لردگان دست به تجمع زدند.

آنان شعار می دهند:
هموطن با غیرت حمایت حمایت
لرهای ما بیدارند از اهانت بیزارند
وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا

تجمع کنندگان همچنین دستنوشته‌های در دست دارند که بر روی آن نوشته شده:
چنارمحمودی تنها نیست
.