کشته و زخمی شدن ۲ کولبر جدید

یک کولبر اهل ارومیە در مرزهای اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها ٬ ساعات اولیە بامداد روز چهارشنبە ١٠ مهر ٩٨ ، نیروهای مسلح مستقر در پایگاه «بیمضرتە» در کوهستان کیلەشین بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را به قتل آورده‌اند.

یک منبع آگاه هویت کولبر کشتە شدە را «عزیز رئیسی» اهل روستای «گردیک» از توابع مرگور ارومیە اعلام کردە است.

از سوی دیگر ، روز گذشتە نیز یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت «کاوە» توسط نیروهای مسلح در مرز سردشت زخمی شدە است.