حقوق بشر - سپتامبر 18, 2019

کشتە و زخمی شدن ٧ کولبر طی ١٠ روز

با زخمی شدن یک کولبر دیگر در مرزهای سردشت، شمار کولبرانی کە طی ١٠ روز گذشتە کشتە و یا زخمی شدەاند بە ٧ مورد رسید.

با استناد به آمارهای ثبت شده ٬ از تاریخ ١٥ تاکنون٬ دست‌کم ٧ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٦ مورد از آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بودە است.

بر اساس گزارش‌ها ٬ روز دوشنبە ٢٥ شهریور ٩٨ ، یک کولبر اهل سردشت با هویت «محی الدین مام خدری» با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شد.

در تاریخ ٢٤ شهریور ماه نیز، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت «ادریس رحیمی» فرزند محمد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح مستقر در پایگاه میلان جان باخت.

از سوی دیگر، دو کولبر بە نام های «محمد هادی زادە» اهل قطور شهرستان خوی و «آزاد نعمتی» اهل سردشت در تاریخ ٢٢ و ١٧ شهریور ماه با شلیک نیروهای مسلح زخمی شدەاند.