پدر اقتصاد

آدام اسمیت فلیسوف اسکاتلندی که از او به عنوان پیشرو اقتصاد یاد میشد.

او با نوشتن دو کتاب به نامهای نظریه عواطف اخلاقی درسال ۱۷۵۹ میلادی و بررسی در باره ماهیت و علل ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ میلادی شناخته شد.

کتاب آخر وی یکی از اولین تلاشها برای مطالعه سیستماتیک پیشرفت تاریخی صنایع و تجارت در اروپا است.

در سن ۱۵ سالگی اسمیت وارد دانشگاه گلاسگو شد و در آنجا علم اخلاق را تحت نظر فرانسیس هاچستون که اسمیت آنرا فراموش ناشدنی میخواند فراگرفت.

در سال ۱۷۵۱ میلادی در دانشگاه گلاسگو به مقام استادی رسید و سال بعد در همین دانشگاه شروع به تدریس منطق کرد.

به رغم عقاید جاری عصرکه منبع ثروت را طلا و نقره می انگاشت کنه زمین را یگانه سرچشمه ثروت میدانست. او عقیده داشت که ثروت از تولید سرچشمه می گیرد . او فقط طبقات کشاورزی را مولد واقعی ثروت عنوان میکرد.