اتصال برق جان یکی از زلزله‌زدگان را گرفت

یکی از زلزلە زدگان شهر سرپل ذهاب در یکی از روستاهای تابعە این شهرستان بە دلیل اتصال برق فوت کرد.

بر اساس گزارش‌ها ٬ روز یکشنبە ١٧ شهریور ٩٨، برق کانکس یکی از شهروندان زلزله‌زدە روستای ”بزمیرآباد“ سرپل ذهاب اتصالی کردە و تمام فضای فلزی کانکس رو تبدیل بە برق کردە و این نیز منجر بە مرگ یکی از ساکنین روستا شدە است.

یک منبع آگاه در سرپل ذهاب هویت فردی را کە در اثر برق گرفتگی جانش را از دست دادە است ” عزیز اللە رضایی“ ٥٠ سالە اعلام کردە است کە پدر دو فرزند نیز می باشد.

پس از نزدیک بە دو سال از زلزلە ٧.٢ ریشتری سرپل ذهاب هنوز بسیاری از خانوادەها در کانکس ها زندگی میکنند و خدمات رسانی بە آنها در سطح مناسبی نمی باشد.