آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره

زیگموند فروید (۱۹۳۹ – ۱۸۵۶)، عصب‌شناس و روان‌شناس برجسته اتریشی است.

«آسیب شناسی روانی زندگی روزمره» در ۱۹۰۱، یک سال بعد از انتشار «تفسیر رویا» به چاپ رسید و فروید به تدریج در طی سال‌های آتی با افزودن مثال‌های متنوع و متعدد، آن را بسیار غنی‌تر ساخت.

برای خوانندگان مبتدی که میخواهند با روانکاوی و بویژه نظرات فروید آشنا شوند، کتاب حاضر میتواند بهترین گزینه محسوب‌شود زیرا کتاب کمتر بمسائل نظری محض میپردازد و بیشتر با ارائه مثالهای بیشماری که کمابیش در زندگی هرکدام از ما اتفاق می‌افتد و بسیار عینی و همه فهم است، سعی در تبیین نظریات روانکاوی دارد.