حقوق بشر - آگوست 27, 2019

لغو حکم اعدام هوشنگ رضایی

حکم اعدام هوشنگ رضایی لغو و بە ٢٥ سال حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش‌ها ٬ این زندانی سیاسی اهل نهاوند همدان بر اساس رأی صادره توسط دادگا از بابت بغی به ١٥ سال حبس و از حیث نگهداری اسلحه به ٨ سال و خروج غیر قانونی از ایران به ٢ سال و جمعا به ٢٥ سال حبس محکوم شده است.

هوشنگ رضایی متولد سال ١٣٦٤ نهاوند است که در تاریخ ٢٩ خرداد ٨٩ در تهران دستگیر و به بند ٢٠٩ منتقل و ٦ ماه در انفرادی بازداشت و تحت بازجویی زیر فشار و شلاق پس‌از آن به بند ٣٥٠ اوین منتقل شد.

هوشنگ رضایی بە اتهام محاربه از طریق “همکاری با حزب کومله”، “شرکت در تجمعات ٨٨”، “حمل سلاح و خروج غیر قانونی از کشور” به ١٠سال حبس و اعدام محکوم شد و هیچگاه حکم به وی ابلاغ نشد و حق اعتراضی وجود نداشت.

این زندانی سیاسی در تاریخ ١ اردیبهشت ٩١ به زندان رجایی شهر تبعید شد و در تاریخ ٦ تیر ٩١ مجدد به بند ٢٠٩ منتقل شد و٦ ماه دیگر در انفرادی و تحت فشار و شلاق مورد بازجویی برای اتهامات واهی نظیر “ترور دانشمند هسته‌ای علی محمدی” قرار گرفت، که در این خصوص تبرئه شد.

بدین ترتیب حکم اعدام هوشنگ رضایی لغو و بە حبس کاهش یافتە است.