روشنفکری - آگوست 17, 2019

کیمیاگر واژه‌ها

پائولو کوئلیو نویسنده معاصر برزیلی متولد ۱۹۴۷ است. رمان‌های او بین مردم عامه در کشورهای مختلف دنیا پرطرفدار است. در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ یکی از آثارش ترجمه شده است.

او از سال ۲۰۰۷ سفیر صلح سازمان ملل در موضوع فقر و گفتگوی بین فرهنگی است. وی همچنین از مدافعین آزاد شدن مواد مخدر مانند ماری‌جوانا و کوکائین است.

در ادبیات منثور یکی از مهم‌ترین قالب‌ها، داستان کوتاه و داستان بلند است؛ زیرا این نوع قالب‌ها باعث انتقال مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی، اعتقادی و ارزشی میشود.

در این بین پائولو کوئلیو یکی از نویسندگانی بود که در این در زمینه مهارت زیادی داشت و از دید بسیاری از منتقدین ادبی و مخاطبینش به عنوان کیمیاگر واژه‌ها شناخته و معرفی شده است.

افکار و موضوعات کتاب‌های او به گونه‌ای است که توانسته بر ذهن میلیون‌ها خواننده از سراسر دنیا با فرهنگ‌ها و اعتقادات مختلف تاثیر بگذارد و دید آنها را نسبت به جهان و زندگی تغییر دهد.