عامه‌پسند

«عامه‌پسند» رمانی از چارلز بوکوفسکی (۱۹۹۴-۱۹۲۰)، شاعر و نویسنده آمریکایی است. این کتاب، آخرین نوشته وی پیش از مرگ به شمار می‌رود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
«باران می‌آمد. سقف هم که نشتی داشت و آب از آن می‌چکید و چک‌چک صدا می‌داد.

ساکی گرمم می‌کرد. ولی چه گرمایی؟ گرمای صفر درجه، چقدر مسخره است پنجاه و پنج سالم است و حتی یک کاسه ندارم که بگذارم زیر آبی که از سقف چکه می‌کند.

پدرم قبلاً به من گفته بود که بالاخره یک روز کارم به جایی می‌رسد که در حیاط پشتی یک غریبه در آرکانزاس مثل یک بی‌مصرف می‌افتم. ولی من با خودم می‌گفتم که هنوز باید امیدوارم باشم.

مسابقات سگ دوانی هم هر روز برگزار می‌شد ولی اتوبوس‌سواری افسرده‌ام می‌کرد و همیشه هم از شانس بدم یک انگلیسی کنارم می‌نشست که ریشش بوی گند می‌داد، تازه خرخر هم می‌کرد.

با خودم فکر کردم که بهتر است به دنبال قضیه سلین و پرونده او بروم تا به جای دیگر.