افزایش آمار خودکشی‌ها در ایران

طی روزهای گذشتە دو زن و یک مرد در شهرهای ایلام، پیرانشهر و دهگلان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر اساس گزارش‌ها ٬ یک دختر ٢٥ سالە اهل ایلام با هویت ”زهرا مهدی بیگی“ با خوردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

گفته میشود زهرا بە دلیل مخالفت دایی وی با خواستگار و ممانعت از ازدواج آنها اقدام بە خودکشی کردە است.

از سوی دیگر ٬ یک دختر اهل پیرانشهر با هویت ”صبری محمدزادە“ بە دلایل نامشخصی خود را حلق آویز کردە است.

هم زمان یک جوان ٢٦ سالە اهل دهگلان با هویت ”بهرام محمدی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.