روشنفکری - کتاب - آگوست 13, 2019

گروه محکومین

کتاب گروه محکومین ٬ یک اثر ادبی است که توسط فرانتس کافکا ، نویسندهٔ اهل آلمان نوشته شده‌ و صادق هدایت آن را ترجمه کرده است.

کافکا در این اثر سرگذشت محکوم بودن انسانها را به طور شگفت انگیز در قالب قصه گفته است. سرزمینی كه نماد جهان است.

انسان با همه کوشش‌هایی كه در مسیر زندگی‌اش می نمایند ٬ سرانجام چاره و فراری از مرگ نداشته است.

محكومین این سرزمین آدم‌ها می باشند كه در آخر می بایست بر بستر مرگ خوابیده و بدون آن كه دانسته باشند جرمشان چه چیزی است تن به مرگ دهند.

محكومیت اینجا هیچ وقت از نوع مرگ خود خبر نداشته و فقط در آخرین لحظات زندگیشان به جرم خود و بر مرگ خود واقف می گردند.