حقوق بشر - آگوست 13, 2019

بی‌خبری از یک شهروند بازداشت شدە

پس از نزدیک بە چهل روز از بازداشت یک شهروند سقزی در دیواندرە، هیچ خبری از سرنوشتش نیست.

بر اساس گزارش‌ها‌ ٬ نیروهای ادارە اطلاعات دیواندرە ۴۰ روز قبل ”ابراهیم دانایی“ شهروند اهل سقز را توقیف کردەاند و تاکنون هیچ خبری از او نیست.

یک منبع آگاه گفت که ابراهیم دانایی مدت دو هفتە بود کە در پمپ بنزین یکی از نیروهای سپاه پاسداران با هویت ”ع . ح“ مشغول کارگری و بازسازی بودە و روز جمعە پس از اتمام کارش از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت شدە‌است.