دیوار

کتاب دیوار، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نوشته ژان پل سارتر و تعدادی دیگر از نویسندگان برجسته دنیا است که توسط صادق هدایت به فارسی بازگردانده شده است.

داستان دیوار، اولین قصه از این مجموعه، سه زندانی سیاسی را در شب قبل از اعدامشان به مخاطب معرفی می کند.

زوال ذهنی این شخصیت‌ها از نقطه نظر دکتری مهربان که انگار برای تسلی دادن به آنها آن جاست، با جزئیاتی زیبا و در عین حال دلهره آور به تصویر کشیده میشود.

همزمان با نزدیکتر شدن صبح، شخصیت‌ها بسیار قبلتر از شلیک شدن اولین گلوله به سویشان، از دیوار میان مرگ و زندگی عبور میکنند.

این تصویر درخشان از زندگی در رنج، حُسن مَطلَعی است بر مجموعه داستان‌هایی که اندوه جهان مدرن را در زندگی افراد ساکن در آن بازتاب میدهند.