توقیف یک شهروند دیگر در کامیاران

شمار بازداشتی‌های کامیاران پس از توقیف یک شهروند دیگر بە ٧ تن رسید.

بر اساس گزارش‌ها ٬ یکی از فعالین مدنی ساکن روستای “شاهینی” این شهر به نام “محمد خاطری” از سوی نیروهای ادارە اطلاعاتی کامیاران بازداشت شدەاست.

طی روزهای گذشتە نیروهای امنیتی حداقل هفت شهروند کامیارانی را بازداشت کردەاند.