توقیف دو شهروند دیگر در کامیاران

بر اساس گزارش‌ها ٬ دو شهروند دیگر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل شدەاند.

با بازداشت دو فعال دیگر ٬ شمار بازداشت‌های این شهر طی دو روز گذشتە بە ٦ تن رسید.

یک منبع آگاه هویت این دو شهروند بازداشت شدە را ”امجد سیفی“ و ”رفیق کاکی“ از اعضای حزب وحدت ملی شاخە کردستان اعلام کردە است.

این دو شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

روز گذستە نیز نیروهای ادارە اطلاعات چهار شهروند دیگر اهل کامیاران را بە نام‌های بهزاد کمانگر، آرمان قیطاسی ، برهان کمانگر و سیروان مرادی بازداشت کردەاند.