خودباوری

باور کردن به خود یکی از اولین گام‌ها به سمت موفقیت است. اگر به خودتان اعتماد نداشته باشید، موفق شدن در کارها خیلی سخت می‌شود.

روش‌های مفید برای رسیدن به خودباوری:

۱- یک شعار برای خود انتخاب کنید و هر روز آنرا برای خودتان تکرار کنید.

۲- افکار و نظرات بی‌ارزش دیگران را کنار بگذارید. فقط خودتان هستید که باید واقعیت زندگی را برای خود آشکار کنید.

۳- همه چیز را امتحان کنید حتی اگر ندایی در ذهنتان بگوید که ناممکن است.

۴- با افراد موفقی باشید. وقتی با کسانی هستید که افراد موفقی هستند بیشتر می توانید خودتان را باور کنید.

۵- برای خودتان هدف تعیین کنید. وقتی هدف داشته باشید کنترل در دستان شماست.

۶- باید تشخیص دهید که چه موقع به هدفتان می رسید تا به بالا بردن اعتماد به نفستان کمک کند.

۷- برای قضاوت درمورد موفقیتتان انتظارات واقع بینانه داشته باشید.

۸- به انتقادات گوش دهید اما اجازه ندهید متقاعدتان کند. بعضی منتقدان برای بزرگتر جلوه دادن خودشان دوست دارند شما را خرد کنند اما خیلی‌های دیگر هم هستند که توصیه‌های انتقادی بسیار خوب در اختیارتان می گذارند که به کمک آن می‌تواند خودتان را ارتقاء دهید.

۹- به خودت باور کنید تا بهترین باشید.