روشنفکری - کتاب - آگوست 4, 2019

وغ وغ ساهاب

کتاب وغ وغ ساهاب کتابی است به طنز نوشتهٔ صادق هدایت و مسعود فرزاد که اوضاع اجتماعی، سیاسی، و ادبی زمان نوشته شدنش را به تصویر می‌کشد.

وغ‌وغ ساهاب به صورت مجموعه‌ای از «قضیه‌ها»‌ نوشته شده‌است که هر قضیه به موضوع خاصی می‌پردازد.

بعضی از این قضیه‌ها به قلم صادق هدایت و برخی به قلم مسعود فرزاد است.

این «قضیه‌ها»‌ متنوّع است و از مسخره‌کردن ادبای کهنه‌پرست و پول‌پرستی یهودیان گرفته تا عقاید فروید و سینماهای خیابان لاله‌زار را شامل می‌شود.