بوف کور

بوف کور یکی از مهمترین آثار صادق هدایت محسوب می‌شود.

کتابی مملو از نماد که از چنان عمق و محتوایی برخوردار است که با انواع مختلف تحلیل‌ها قابل بررسی هست.

تا به حال نقدهای بسیاری، به ویژه در حوزه نقد روان‌شناسانه، از داستان بوف کور ارائه شده است.

این اثر نمادین آنقدر عمیق است که هرکسی قادر به درک آن نیست و از دیدگاه خود آن را تفسیر می‌کند.

کتاب‌های زیادی در شرح و تفسیر بوف کور نوشته شده است که هرکدام از دید همان نویسنده بوف کور را تشریح می‌کند.

شاید بتوان گفت «بوف کور» معروفترین و تنها داستان ایرانی است که هم طرفداران و عاشقان بسیار و هم در نزد بسیاری دیگر مطرود و منفور است.