سارا نجفی

او یکی از مشهورترین آهنگسازان ایران است؛ در ژانویه 2015 فیلم مستند “سرزمين بدون آواز” را تولید کرد.
با کمک دو خواننده ایرانی، پروین نعمتی و سای سدیفی، و فرانسوی “إيليز كارون وجان شيرال”و خواننده تونس شورشی “آمال متولوتی” را برای بررسی درد و رنج خوانندگان ایرانی،
  محدودیت های قانونی که زنان را از انجام کارهای فردی جلوگیری می کند،  اگر این کار انجام شود، صدای او باید تا حدی افزایش یابد، به گفته یکی از روحانیون سارا نجفی در هنگام فیلمبرداری فیلم.