موزیک - جولای 11, 2019

باند”آريان”

شما در موردر باند”آريان” چه می دانید؟

اولین گروه پاپ ایرانی پس از انقلاب اسلامی، در سال 1998 ظاهر شد و کنسرت های زیادی در سراسر جهان برگزار شد.

بخشی از سود خود را به برنامه غذای جهانی سازمان ملل اهدا کرد و تا سال گذشته ادامه یافت.

این گروه از دزدی دریایی و غیرقانونی کپی آلبوم های موسیقی خود، قرار دادن گروه و دیگر گروه ها و خوانندگان در برابر مشکلات مالی قابل توجهی رنج می برد؛ زیرا حقوق مالکیت معنوی ایران در مورد این آهنگ ها وجود نداشت.