موزیک - جولای 9, 2019

“سه رنج”

“سهرنگ” یک گروه ایرانی است که از ماهان میرا رب گیتاریست ودرامز شايان فتحى وصولو گلنار شهریار تشکیل شده است.

این گروه در اروپا مستقر است تا از محدودیت های مقامات که مانع آیندۀ موسیقی آنها می شود، فرار کند.

این گروه از موسیقی محلی محلی در ساختار اصلی خود برای آهنگ های جاز و موسیقی استفاده می کند.

  ممکن است داستان یک کتاب یا یک نقاشی جدید از یکی از نقاشان باشد، بر اساس کلمات آنها با موهای کلاسیک ایرانی مخلوط شده است،آهنگ های آنها به خاطر حساسیت و لذت آنها شناخته شده است.