“شاهین نجفی”

او یکی از معروف ترین خواننده های پاپ پس از انقلاب بود. او در سال 1360 در شهر جیلان متولد شد. او جامعه شناسی را مطالعه کرد و بسیاری از تمرین های موسیقی را دریافت کرد. او کار خود را با تشکیل برخی گروه ها و آموزش اعضای خود آغاز کرد.

اما طولی نکشید و مقامات به دنبال او بودند تا زمانی که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سپتامبر 2004 در تهران بر اثر یک کنسرت شلیک کردند و مقامات دادخواست علیه وی را دادند. او متهم به قصاص در برابر سیاست های رهبر و خواستار اعدام او شد و در سال 2005 وی درخواست پناهندگی سیاسی در آلمان، جایی که او در حال حاضر در کلن اقامت دارد.

آهنگ ناغى 2012 یکی از معروف ترین آهنگ هایش است که یکی از آهنگ های التهابی در برابر سياست های ايران است، بسياری از روحانیون ايران فتواهايی را فرستادند که خونش را از بين ببرد.