یک انسان یا یک گربه؟!

یک گربه بزرگ به نام لوتوس لوتوس بحث های بزرگی در رسانه های اجتماعی ایجاد کرد، جایی که صاحب گربه تصاویری از او را با گربه خود، که به نظر می رسد یک انسان است، منتشر کرده است.

اندازه گربه اسطوره ای برای گربه متعلق به گونه اصلی ماين کون، یکی از بزرگترین نژادهای دامپزشکی در گربه است.

برخی فکر می کردند که این گربه افسانه اى است به دلیل اندازه های بزرگ، تراکم مو، موهای طولانی نرم، افراطی و آرام بود.

هنگامی که گربه از این تحسین بزرگ لذت می برد، مالک یک صفحه خاص را برای او و تعدادی از پیروانش دنبال می کند.