نگران نباش..حتما تو مرگست!

شما ممکن است سیگاری باشید، یا میوه را دوست ندارید، یا شما دوست دارید با بسیاری از نمک بخورید، یا از کم خونی رنج می برند.

ممکن است ارزش زندگی را نا بدانید،سرطان معده، یک سرطان است که ممکن است در هر قسمت از معده تاثیر بگذارد و به مری یا روده کوچک گسترش یابد، که باعث مرگ حدود یک میلیون نفر در سال می شود. این غذا با  همراه غذا که حاوی میزان بالایی از نمک و سیگار کشیدن و همچنین فقدان خوردن میوه ها و سبزیجات است.


مرتضی پاشایی:
یک نوازنده و خواننده پاپ ایرانی بود،او در سال 2013 با سرطان تشخیص داده شد و پس از آن سلامتی او به سرعت رو به زوال بود،در 14 نوامبر 2014، مرتضی پاشایی در بیمارستان بهمن 30 ساله پس از سرطان معده فوت کرد.

چگونه جلوگیری از سرطان معده؟

1- افزایش مصرف میوه های تازه و سبزیجات.

2. از هر نوع سیگار کشیدن خودداری کنید.

3- درمان عفونت طحال که باعث زخم معده می شود.

4- اجتناب از غذاهایی که نیترات را به عنوان نگهدارنده اضافه کرده اند.

5. از مواد غذایی محافظت شده، به ویژه گوشت های دودی، شور و ترشی، اجتناب کنید.

6. از خوردن ارواح خودداری کنید.