چرا قطع برق زیاد شد؟

، محمدحسن متولی زاده افزود: در چند سال گذشته با همکاری مردم توانستیم مصرف برق را در تابستانهای گرم که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است، را کنترل و بدون محدودیت از آن عبور کنیم. وی اضافه کرد: امسال در زمستان بدلیل افزایش مصرف سوخت و گاز در منازل و…

Must Read

ادعای طرفداری از سیاست خارجی را باور کنیم یا خروج از...

0
، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اعتماد ضمن گفتوگو با محمدجواد ظریف، در سرمقاله خود به قلم عباس عبدی نوشت: وزیر...