چرا عرضههای اولیه لغو میشوند؟

، یکی از اصلیترین مشکلات بازار سرمایه در سال جاری، عرضههای اولیهای است که با زیان همراه شدند و یا به صورت کلی عرضه آنها به تعویق افتادهاست. در ابتدای سال ۹۹ رشد سرسامآور موجود در بطن بازار نتایج خوشایندی برای سهامداران داشته است اما در این بین تعدادی…

Recent Posts

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.

دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن قتل عام مردم بود!

دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن؛ شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان دستور قبلی علی خامنه ای برای ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را " قتل‌عام مردم" توصيف كرد

Supporters of Peru’s competing presidential candidates take to roads amid election frenzy

Peru’s competing presidential candidates rightwinger Keiko Fujimori and socialist Pedro Castillo have resorted to the streets after the closely contested 6 June election