پیشنهاد ۲۵۰۰ میلیارد وام قرضالحسنه برای مشاغل خانگی

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نشست ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، یکی از مهمترین محلهای ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری را توسعه مشاغل خانگی دانست و اظهار داشت: بر همین اساس، قانونی برای توسعه مشاغل خانگی به تصویب رسیده و…

Must Read