واکسن ایرانی کرونا آمریکاییها را عصبانی کرد

به گزارش مشرق، علیرضا وهابزاده مشاور وزیر بهداشت در توییتر نوشت: واکسن سیاسی نیست! اما اگر کشوری بگوید ما از آمریکا واکسن نمیخریم و خودمان تولید میکنیم! شرکت دانشبنیان تولیدکننده واکسن را تحریم میکند! ظاهرا آمریکاییها از اینکه پروژه سلامت مذاکره…

Must Read