معترض آمریکایی اوباش است اما معترض ایرانی آزادی خواه!

اکبر نصرالهی طی یادداشتی که در کانال تلگرامی آموزش سوادسایبری منتشر شد به بررسی مسدودسازی حساب ترامپ در توییتر پرداخت. پس از مسدود کردن دائمی حساب کاربری رییسجمهورآمریکا، توییتهای ترامپ از حساب کاربری دولتی [email protected] را نیز حذف کردهاست. ترامپ در واکنش…

Must Read