فیلم/ تست مثبت صهیونیستها با فایزر!

تلویزیون CGTN چین: طبق مطالعه منتشر شده از سوی آکسفورد، تست کرونای ۱۲۴۰۰ اسرائیلی پس از دریافت واکسن مثبت بوده؛ ۶۹ نفر از این تعداد، دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کرده بودند.

Must Read

شهردار اهواز برکنار شد

0
؛ سرانجام بعد از مدتها کش مکش و ارسال نامههایی از برخی ارگانها به شورای شهر اهواز برای برکناری شهردار، امشب اعضای شورای شهر...